Pro Clima

Pro Clima is vandaag we­reld­wijd in meer dan 30 lan­den ac­tief en biedt complete dich­tings­sys­te­men voor bin­nen en bui­ten, met in­tel­li­gen­te fo­lies, ver­bin­dings­mid­de­len, kwa­li­teits­ga­ran­tie en een uit­ge­brei­de ser­vi­ce.

Een be­wust ge­bruik van tech­no­lo­gieën en op­los­sin­gen – en dus van ken­nis – biedt in de bouw­sec­tor een ge­wel­dig po­ten­ti­eel. Al sinds de ja­ren '80 heeft pro cli­ma de­ze uit­ge­brei­de ken­nis ver­za­meld. Nu dient de­ze als ba­sis voor per­ma­nen­te in­no­va­tie.

Wij verdelen voornamelijk:

  • Luchtdichtingstape
  • Dampschermen
  • Luchtdichtingslijm

Neem vrijblijvend contact op voor vragen over onze producten en diensten via het contactformulier. Vraag een prijsofferte aan!

Pro Clima is verkrijgbaar bij

Ecologisch isoleren met kalkhennep

CaNaDry wordt gebruikt als niet-belaste isolatie in wanden en plafonds. Canadry wordt eenvoudig in de gewenste dikte aangebracht, aangedrukt en afgesloten met de dampopen beplating EXi board. CaNaDry is reeds op voorhand voor u gedroogd en gemengd zodat u onmiddellijk een kant-en klare isolatie bekomt….

WordPress Theme built by Shufflehound. Leus Bouwmaterialen 1890 - 2021